INFO METEO LOCALIDADES A 29 NOV. 2023 08:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 29 NOV. 2023 08:00 LT

  • Nov 29, 2023

INFO METEO LOCALIDADES MIÉRCOLES 29 NOV. 2023 08:00 LT CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 11ºC 1010,5mb (-) 93% SSE-3kn BARCELONA 13ºC 1009,1mb (+) 77% SSE-1kn VALENCIA 17ºC 1009,5mb (-) 91% WNW-5kn ALICANTE 17ºC 1010,5mb (-) 66% N-1kn PALMA M. 13ºC 1009,5mb (+) 82% ENE-3kn MÁLAGA 16ºC 1013,2mb (-) 67% NNE-5kn SEVILLA 14ºC […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 28 NOV. 2023 08:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 28 NOV. 2023 08:00 LT

  • Nov 28, 2023

INFO METEO LOCALIDADES MARTES 28 NOV. 2023 08:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 7ºC 1015,6mb (-) 97% ESE-2kn BARCELONA 14ºC 1007,1mb (-) 57% WNW-10kn VALENCIA 14ºC 1011,8mb (-) 72% WNW-5kn ALICANTE 17ºC 1012,2mb (-) 54% N-1kn PALMA M. 18ºC 1008,1mb (-) 57% WNW-16kn MÁLAGA 15ºC 1015,2mb (-) 57% WNW-10kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 27 NOV. 2023 08:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 27 NOV. 2023 08:00 LT

  • Nov 27, 2023

INFO METEO LOCALIDADES LUNES 27 NOV. 2023 08:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 7ºC 1019mb (=) 81% E-2kn BARCELONA 11ºC 1013,9mb (-) 58% SSW-1kn VALENCIA 11ºC 1014,6mb (-) 100% ESE-1kn ALICANTE 16ºC 1015,2mb (-) 69% NNE-4kn PALMA M. 14ºC 1014,6mb (-) 91% NNE-2kn MÁLAGA 14ºC 1018,3mb (=) 63% WNW-5kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 26 NOV. 2023 08:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 26 NOV. 2023 08:30 LT

  • Nov 26, 2023

INFO METEO LOCALIDADES DOMINGO 26 NOV. 2023 08:30 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 6ºC 1019,3mb (+) 69% ENE-2kn BARCELONA 12ºC 1018,3mb (+) 69% WSW-1kn VALENCIA 11ºC 1017,9mb (+) 96% W-3kn ALICANTE 13ºC 1017,6mb (+) 83% WNW-5kn PALMA M. 12ºC 1018,3mb (+) 81% ESE-3kn MÁLAGA 10ºC 1017,9mb (+) 50% NNE-2kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 25 NOV. 2023 07:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 25 NOV. 2023 07:30 LT

  • Nov 25, 2023

INFO METEO LOCALIDADES SÁBADO 25 NOV. 2023 07:30 LT CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 7ºC 1017,9mb (-) 73% ENE-2kn BARCELONA 12ºC 1012,9mb (-) 57% NNW-1kn VALENCIA 12ºC 1012,9mb (-) 54% WNW-4kn ALICANTE 16ºC 1012,9mb (-) 42% N-3kn PALMA M. 11ºC 1013,2mb (-) 87% ENE-3kn MÁLAGA 14ºC 1014,6mb (-) 39% NNE-6kn SEVILLA 8ºC […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 24 NOV. 2023 07:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 24 NOV. 2023 07:30 LT

  • Nov 24, 2023

INFO METEO LOCALIDADES VIERNES 24 NOV. 2023 07:30 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 5ºC 1022,3mb (-) 68% NNE-2kn BARCELONA 12ºC 1015,6mb (-) 45% WNW-1kn VALENCIA 9ºC 1018,3mb (-) 42% NNW-7kn ALICANTE 11ºC 1017,9mb (-) 49% NNE-4kn PALMA M. 13ºC 1016,3mb (-) 81% WNW-4kn MÁLAGA 11ºC 1020mb (-) 66% ——kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 23 NOV. 2023 09:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 23 NOV. 2023 09:00 LT

  • Nov 23, 2023

INFO METEO LOCALIDADES JUEVES 23 NOV. 2023 09:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 6ºC 1027,8mb (+) 65% ESE-3kn BARCELONA 11ºC 1023,4mb (+) 42% NNW-3kn VALENCIA 12ºC 1024,4mb (+) 62% WNW-3kn ALICANTE 13ºC 1023,7mb (+) 58% WSW-3kn PALMA M. 15ºC 1021mb (+) 64% NNE-6kn MÁLAGA 12ºC 1023,4mb (+) 56% ——kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 22 NOV. 2023 12:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 22 NOV. 2023 12:00 LT

  • Nov 22, 2023

INFO METEO LOCALIDADES MIÉRCOLES 22 NOV. 2023 12:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 12ºC 1024,7mb (+) 53% N-15kn BARCELONA 19ºC 1016,6mb (+) 27% NNE-2kn VALENCIA 19ºC 1017,9mb (=) 34% W-3kn ALICANTE 19ºC 1018,3mb (=) 35% NNE-7kn PALMA M. 17ºC 1015,2mb (=) 56% NNE-11kn MÁLAGA 19ºC 1019,6mb (=) 30% NNW-8kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 21 NOV. 2023 12:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 21 NOV. 2023 12:00 LT

  • Nov 21, 2023

INFO METEO LOCALIDADES MARTES 21 NOV. 2023 12:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 12ºC 1023,4mb (+) 58% ENE-2kn BARCELONA 18ºC 1015,2mb (-) 56% SSW-2kn VALENCIA 18ºC 1017,6mb (-) 47% WNW-5kn ALICANTE 19ºC 1017,6mb (-) 64% SSE-1kn PALMA M. 16ºC 1015,2mb (-) 61% WNW-5kn MÁLAGA 21ºC 1019,3mb (-) 53% WNW-8kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 20 NOV. 2023 12:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 20 NOV. 2023 12:00 LT

  • Nov 20, 2023

INFO METEO LOCALIDADES LUNES 20 NOV. 2023 12:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 15ºC 1021,3mb (-) 67% ESE-1kn BARCELONA 17ºC 1019,3mb (-) 58% ——kn VALENCIA 17ºC 1019,6mb (-) 77% NNE-1kn ALICANTE 16ºC 1019,6mb (-) 79% W-2kn PALMA M. 20ºC 1019mb (-) 54% WSW-3kn MÁLAGA 20ºC 1020,7mb (=) 56% WSW-4kn SEVILLA […]

Read More