INFO METEO LOCALIDADES A 4 ABR. 2024 08:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 4 ABR. 2024 08:00 LT

  • Abr 04, 2024

INFO METEO LOCALIDADES JUEVES 4 ABR. 2024 08:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SÍMBOLO MADRID 9ºC 1021,7mb (+) 77% ESE-3kn BARCELONA 14ºC 1019,3mb (+) 59% NNE-1kn VALENCIA 15ºC 1019,3mb (+) 66% NNW-2kn ALICANTE 15ºC 1019,6mb (=) 71% ——kn PALMA M. 12ºC 1020mb (+) 88% ENE-3kn MÁLAGA 14ºC 1019,6mb (=) 76% ——kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 28 DIC. 2022 08:30 LT.

INFO METEO LOCALIDADES A 28 DIC. 2022 08:30 LT.

  • Dic 28, 2022

INFO METEO LOCALIDADES MIÉRCOLES 28 DIC. 2022 08:30 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 7ºC 1028,8mb (-) 84% NNE-2kn BARCELONA 10ºC 1026,1mb (+) 71% ——-kn VALENCIA 10ºC 1026,7mb (-) 81% SSW-2kn ALICANTE 10ºC 1026,7mb (-) 78% N-2kn PALMA M. 10ºC 1027,1mb (-) 98% NNW-3kn MÁLAGA 11ºC 1026,1mb (-) 63% WSW-1kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 27 DIC. 2022 08:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 27 DIC. 2022 08:30 LT

  • Dic 27, 2022

  INFO METEO LOCALIDADES MARTES 27 DIC. 2022 08:30 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 7ºC 1032,2mb (+) 85% NNE-1kn BARCELONA 12ºC 1030,1mb (+) 67% ——-kn VALENCIA 12ºC 1030,5mb (+) 95% NNW-1kn ALICANTE 12ºC 1029,5mb (+) 75% ESE-1kn PALMA M. 11ºC 1029,5mb (+) 91% ENE-3kn MÁLAGA 12ºC 1028,4mb (+) 69% ——-kn […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 26 DIC. 2022 08:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 26 DIC. 2022 08:30 LT

  • Dic 26, 2022

INFO METEO LOCALIDADES LUNES 26 DIC. 2022 08:30 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 8ºC 1026,7mb (+) 83% NNE-1kn BARCELONA 16ºC 1024,4mb (+) 56% ESE-2kn VALENCIA 13ºC 1024,7mb (+) 90% SSW-2kn ALICANTE 12ºC 1024,4mb (+) 73% ——-kn PALMA M. 10ºC 1025,1mb (+) 97% NNE-3kn MÁLAGA 11ºC 1024,4mb (+) 65% ——-kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 25 DIC. 2022 09:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 25 DIC. 2022 09:30 LT

  • Dic 25, 2022

INFO METEO LOCALIDADES DOMINGO 25 DIC. 2022 09:30 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 9ºC 1022mb (-) 90% E-1kn BARCELONA 14ºC 1019,6mb (=) 59% ——-kn VALENCIA 16ºC 1021mb (=) 70% WSW-5kn ALICANTE 16ºC 1021,3mb (=) 77% ——-kn PALMA M. 14ºC 1021mb (=) 95% NNW-1kn MÁLAGA 13ºC 1022,3mb (=) 66% ENE-1kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 24 DIC. 2022 08:00 LT.

INFO METEO LOCALIDADES A 24 DIC. 2022 08:00 LT.

  • Dic 24, 2022

INFO METEO LOCALIDADES SÁBADO 24 DIC. 2022 08:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 11ºC 1024,4mb (-) 96% E-1kn BARCELONA 15ºC 1020mb (-) 63% SSE-4kn VALENCIA 15ºC 1021mb (-) 75% SSW-2kn ALICANTE 13ºC 1021,7mb (-) 78% ——-kn PALMA M. 17ºC 1021mb (-) 100% SSW-6kn MÁLAGA 13ºC 1023mb (-) 72% ——-kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 23 DIC. 2022 08:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 23 DIC. 2022 08:00 LT

  • Dic 23, 2022

INFO METEO LOCALIDADES VIERNES 23 DIC. 2022 08:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 12ºC 1027,4mb (=) 97% ENE-1kn BARCELONA 17ºC 1021,7mb (-) 66% WNW-9kn VALENCIA 16ºC 1023,7mb (-) 78% NNE-7kn ALICANTE 17ºC 1024,7mb (-) 70% WSW-1kn PALMA M. 12ºC 1023mb (=) 99% ENE-3kn MÁLAGA 12ºC 1026,7mb (-) 76% ——-kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 22 DIC. 2022 08:00 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 22 DIC. 2022 08:00 LT

  • Dic 22, 2022

INFO METEO LOCALIDADES JUEVES 22 DIC. 2022 08:00 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 11ºC 1028,1mb (+) 95% ENE-1kn BARCELONA 14ºC 1023mb (+) 69% NNW-1kn VALENCIA 15ºC 1025,1mb (+) 95% NNW-2kn ALICANTE 16ºC 1025,7mb (+) 67% SSW-1kn PALMA M. 12ºC 1023mb (+) 94% E-1kn MÁLAGA 12ºC 1027,8mb (+) 70% ——-kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 22 SEP. 2022 08:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 22 SEP. 2022 08:30 LT

  • Sep 22, 2022

INFO METEO LOCALIDADES JUEVES 22 SEP. 2022 08:30 LT   CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 18ºC 1017,6mb (=) 75% ——-kn BARCELONA 21ºC 1018,3mb (=) 59% ——-kn VALENCIA 22ºC 1017,3mb (=) 69% NNE-1kn ALICANTE 23ºC 1016,9mb (=) 70% ENE-2kn PALMA M. 22ºC 1017,3mb (=) 76% SSW-1kn MÁLAGA 21ºC 1017,3mb (=) 71% WSW-3kn SEVILLA […]

Read More
INFO METEO LOCALIDADES A 15 SEP. 2022 09:30 LT

INFO METEO LOCALIDADES A 15 SEP. 2022 09:30 LT

  • Sep 15, 2022

INFO METEO LOCALIDADES JUEVES 15 SEP. 2022 09:30 LT     CIUDAD TEMP. PRESIÓN ATMF. HUMEDAD VIENTO SIMBOLO MADRID 18ºC 1014,9mb (+) 90% NNW-3kn BARCELONA 24ºC 1011,5mb (+) 59% ——kn VALENCIA 24ºC 1012,2mb (+) 56% NNW-1kn ALICANTE 25ºC 1012,2mb (+) 53% ——kn PALMA M. 25ºC 1011,2mb (+) 77% ENE-3kn MÁLAGA 21ºC 1014,9mb (+) 61% WNW-5kn […]

Read More